Ombudsdienst Inschrijvingen

Taken

De Ombudsdienst Inschrijvingen heeft een aantal taken:

- behandelen van de eerstelijnsklachten.

- bespreken van verhuissituaties

- bespreken uitzonderlijke aanmeldingssituaties 

- bespreken van rangorde, toewijzing en onjuiste adresgegevens...

Samenstelling

De Ombudsdienst Inschrijvingen bestaat uit minstens één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de drie deelnemende schoolbesturen (vrij katholiek, gemeenschapsonderwijs en  gemeentelijk onderwijs). Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen over specifieke school maakt de directie van die school ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht. Ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

De ombudsdienst bestaat uit : 

  • Katholiek onderwijs: Kathleen De Winne (vervangers: Renate Pee, Hilde Kerckaert ,Tamara Van Loo)
  • Gemeenschaps onderwijs :  Anniq Patho (vervanger Nico De Ridder)
  • Gemeentelijk onderwijs: Leen Weymeersch (vervanger Martine De Vusser)
  • Lid van een ouderraad: Ben Dhooge 
  • Neutrale voorzitter: Liselot Franck (vervanger Yenthe De Schryver)

E-loket

Heb je een klacht?

Bezorg ons de klacht schriftelijk (naarschool@huisvanhetkindlww.be).Wij leggen jouw klacht voor aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.

Bijzondere situtatie?

Neem contact met ons op, indien je erkenning wil van een uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling. Ook deze situaties bezorgen wij aan de Ombudsdienst. 

Ga je verhuizen? 

Als je gaat verhuizen kan de Ombudsdienst Inschrijvingen de toelating geven om het nieuwe adres als referentieadres te gebruiken. Dit kan onder een aantal voorwaarden, je bezorgt ons dan : 

  • Een officieel bewijsdocument, dat kan aantonen dat je ten laatste tegen 30 juni 2025 (dus het einde van het schooljaar van waarop de aanmeldperiode van toepassing is op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen. Een officieel document is bijvoorbeeld: een huurcontract, aankoopakte of bouwvergunning.  
  • Een verklaring op eer, waarop je verklaart te zullen verhuizen, ook de voorlopgestelde datum van verhuis wordt hier vermeld. 

Als je een dossier wil indienen doe je dit best zo snel mogelijk, het kan ook voor de aanmeldperiode. Je stuurt de gevraagde documenten naar naarschool@huisvanhetkindlww.be.  Je documenten worden geanonimiseerd door de voorzitter van de Ombudsdienst Inschrijvingen en voorgelegd op de eerst volgende vergadering.  Wij contacteren jou dan om de ontvangst te bevestigen, de zittingsdatum mee te geven en dan na de Ombusdienst, met de beslissing. Meer info vind je nog bij  veel gestelde vragenof neem contact op met Huis van het Kind LWW.


Ook interessant: