Hoe wijzen we scholen toe?

Wie krijgt voorrang?

De wet voorziet dat kinderen van dezelfde leefentiteit naar dezelfde school kunnen. Dat geldt dus voor broers en zussen, maar ook voor halfbroers en -zussen of plusbroers en -zussen. (Half)broers en -zussen hoeven niet op hetzelfde adres te wonen. Plusbroers en -zussen wel. 

Kinderen van schoolpersoneel krijgen ook voorrang, niet alleen het onderwijzend personeel, maar ook onderhoudspersoneel, enzovoort. Op het ogenblik van de inschrijving moet je een contract hebben van een lopende tewerkstelling die minstens 104 dagen duurt. Je hoeft nog geen 104 dagen gewerkt te hebben voor de school op het moment dat je inschrijft. 

Rangschikking

  • We ordenen op basis van de eerste schoolkeuze die je opgeeft.
  • Als er te weinig vrije plaatsen zijn in een school rangschikt het systeem alle kinderen die de school als eerste keuze opgaven op basis van afstand tot de school.
  • Daarna rangschikt het systeem de kinderen die de school als tweede keuze opgaven, ook op basis van afstand tot de school, daarna de derde keuze, enzovoort.
  • Door meerdere scholen op te geven wordt jouw kans op de school van jouw voorkeur dus niet kleiner. Je maakt hierdoor de kans kleiner dat je in geen enkele school een plekje hebt. 

Adres

Bij aanmelding geef je jouw domicilie-adres op. Je kan ook een extra adres toevoegen, zoals een werkadres van de ouders. Controleer bij de veelgestelde vragen of jouw werkadres in aanmerking komt. Het systeem kiest per school die je opgaf  automatisch het meest gunstige adres.

Verhuizen

Als je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste op 30 juni 2025 op een nieuw adres woont, kan je van de Ombudsdienst Inschrijvingen toelating krijgen om het nieuwe adres als referentieadres te gebruiken. Het officiële bewijsdocument dien je in bij de ombudsdienst voor het einde van de aanmeldperiode. Hoe sneller je jouw aanvraag indient (dat mag ook voor de aanmeldperiode), hoe sneller je antwoord krijgt van de ombudsdienst.  

Een officieel document is bijvoorbeeld een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres, tenzij de bouw start. Dat moet je bewijzen  door een kopie van het document 'melding van aanvang van de werken'  voor te leggen. Ook de vooropgestelde datum van verhuis moet je laten weten. Alle documenten worden geanonimiseerd door de voorzitter van de Ombudsdienst Inschrijvingen en voorgelegd op de eerst volgende vergadering van de Ombudsdienst. 


Ook interessant: