Buitengewoon onderwijs

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) beslist of jouw kind nood heeft aan een aangepast leertraject en welk type daar het meest geschikt voor is. Je krijgt daarvoor een IAC (individueel aangepast curriculum).

Inschrijven

Je hoeft je kind niet aan te melden via het aanmeldsysteem. Je schrijft in met het IAC van het CLB rechtstreeks in de school.  

Scholen

BUBAO Sint - Lodewijk
Type 4 - motorische beperking

Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren
09 272 52 44
bubao@sintlodewijk.be
De Meiroos
Type basisaanbod
Meidoornlaan 57 9230 Wetteren
09 366 32 49 directie@demeiroos.be

 

Inscrhijven in het gewoon onderwijs

Aanmelden

Kinderen met een IAC kunnen, onder bepaalde voorwaarde, ook in het gewoon onderwijs starten.. De school organiseert een overleg met het CLB, de ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn. Daarna beslist de school of de inschrijving mogelijk is. Je moet je kind in dit geval wel aanmelden via het aanmeldsysteem tussen 27 februari en 19 maart.


Ook interessant:

Ook interessant: