Privacyverklaring

Om als gemeente en OCMW Wetteren een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Gemeente Wetteren vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR). 

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken je gegevens enkel wanneer we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • voor de goede vervulling van de stedelijke taak;
 • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn 2 soorten:

 • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer ...
 • Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de gemeente, hebben we vaak persoonsgegevens van jou nodig. Die geef je ons bv. via een formulier op onze website of telefonisch. Soms krijgen we die informatie van andere overheden (bv. om gegevens uit het rijksregister te gebruiken).

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van de gemeente jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan.

Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Analytics. De gemeente heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen. 

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden je gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden je gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van jou hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op correctie: als jegegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
 • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen jegegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan. Je zal altijd je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. 

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Statistieken

De gemeente Wetteren maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. De gemeente Wetteren gebruikt deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over jouw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). Je kan je browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat je een waarschuwing krijgt wanneer je cookies krijgt toegestuurd.

Op onze website zijn daarnaast ook buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten ('liken') of delen ('tweeten') op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (die regelmatig wijzigen) lees je wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Op de website zelf vind je meer info over de cookies die we plaatsen.

Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@wetteren.be of per brief naar: Gemeentebestuur Wetteren, Dienst ICT, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren. 

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) per e-mail via contact@toezichtcommissie.be of per brief via Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
Gebruik hiervoor het modelformulier van de VTC https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

Uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan u raadplegen van Mijn Dossier.

Bekijk de privacy- en cookieverklaring voor de Global header en Mijn Burgerprofiel.