Afhandeling aanvraag kinderopvangloket

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Locatie van je kinderopvanginitiatief *
Laat ons weten of er al dan niet een reservatie is geplaatst. *
Geef de reden op waarom er geen reservatie is geplaatst.

Er is een reservatie van kinderopvang bij je dienst geplaatst.

Hoeveel opvangdagen zijn er? *
Was dit een dringende opvangvraag? *
Is de opvang voor ruimere openingsmomenten? *
Behoort het gezin tot de voorrangsgroepen? *
Is de kinderopvang voor een kwetsbaar gezin? Indien van toepassing moeten er minstens 3 kenmerken eigen zijn aan het gezin. *
Is deze opvang voor een kind met een specifieke zorgbehoefte? Is dit een opvang voor een kind dat door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig heeft? *
De startdatum van de opvang is later dan gevraagd?