Wie zijn wij?

Het Huis van Kind is een samenwerkingsverband tussen een 40-tal partners voor kinderen en gezinnen.

De gemeentes Laarne – Wetteren en Wichelen namen samen het initiatief tot het oprichten van ons Huis van het Kind. Het Huis wil vooral een ontmoetingspunt zijn voor alle ouders, opvoeders… van Laarne, Wetteren en Wichelen. Als ouder, opvoeder… vind je bij ons informatie over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van je kind, krijg je positieve ondersteuning en advies, kan je deelnemen aan activiteiten en workshops.

Of het nu gaat over zwangerschap, gezondheid, kinderopvang, schoolkeuze, sport, vrije tijd, vragen over opvoeding, financiële moeilijkheden, …

Samen met onze partners staan wij voor jou klaar!

 Foto Yenthe en Lieneke

Yenthe en Lieneke zijn het gezicht van het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen. Zij organiseren en faciliteren alles wat het Huis van het Kind Lww hier wil bereiken.

Missie

Het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen staat voor een toegankelijk, laagdrempelig aanbod aan preventieve gezinsondersteuning (ontmoeting, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg) voor alle (groot)ouders, (hun) (klein-)kinderen en jongeren.

Om dit te bereiken brengt het Huis van het Kind een sterk uitgebouwd professioneel netwerk van lokale en regionale partners samen die rond deze thema’s werken.

We zetten hierin een allesomvattende en vraaggerichte samenwerking centraal waarin het samenbrengen van verschillende dienstverleningsvormen belangrijk is. Zo staan we voor een duidelijke, verbonden en versterkende dienstverlening voor al onze gebruikers. Op die manier willen we om een meerwaarde creëren voor zowel de kinderen/ gezinnen als de actoren die deel uitmaken van het netwerk.

Visie

Huis van het Kind Laarne – Wetteren- Wichelen is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Laarne, Wetteren, Wichelen én de professionele partners die werken rond preventieve gezinsondersteuning.

Iedereen die begaan is met het grootbrengen van kinderen en jongeren kan er terecht met zijn vraag rond ‘opgroeien’. Het Huis biedt een laagdrempelig, transparant en snel bereikbaar, lokaal aanbod rond ontmoeting en sociale samenhang, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg.

Samen met de toegankelijke deur (de fysieke plek en de loketten in elke gemeente), biedt de website snel en efficiënt informatie.

Het huis bouwt aan een sterk ontwikkeld netwerk onder alle professionele krachten zodat zij tot een optimaal aanbod en afstemming van ondersteuning kunnen komen voor de gezinnen uit onze regio. Alsook wordt beroep gedaan op de kracht van de betrokkenen zelf door hen te laten participeren in de uitbouw.

We richten ons aanbod naar iedereen maar aansluitend is er een geïntegreerd aanbod dat aangepast is aan de noden van specifieke gezinnen, waar we extra aandacht hebben voor de meest kwetsbaren. We bouwen met zijn allen aan één Huis!

 

 


Contactinformatie