Dagritme

Dagritme 

Structuur zijn ze gewend van op school en zo zal straks de overgang weer makkelijker gaan. Tip: maak duidelijk wat ‘alleen-tijd’ en ‘samen-tijd’ is aan de hand van een symbool/afbeelding/kleur/… op het dagschema.

Bij ‘alleen-tijd’ moet het kind zich alleen kunnen bezighouden. Geef mogelijkheden aan hen (bv. puzzelen, buiten spelen, tekenen, …) en wees niet te vrijblijvend (bv. speel maar met je speelgoed = is te ruim). Samen-tijd is de tijd die jij samen met je kind doorbrengt. Maak duidelijk aan je kind(eren) dat jullie samen-tijd hebben om samen leuke dingen te doen, maar dat je ook als mama/papa tijd nodig hebt om alleen te werken (bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/hou-werken-met-kinderen-pedagoge-geeft-tips/).

Hieronder vind je enkele voorbeelden van dagschema’s. Dit is zelf ook makkelijk te maken met wat papier en stiften/kleurpotloden. Haal je eigen creatieve kant en die van jouw kind maar boven!

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tien tips in het omgaan met de ‘nieuwe’ thuissituatie. De komende periode worden de tips aangevuld met concrete voorbeelden om ouders en professionals verder te helpen.

Sylvia Mommaerts, pedagoge en werkzaam bij UCLL, verzamelde tips over hoe je thuiswerkt met kinderen in huis.

De Gezinsbond bundelde tips over het 5 weken thuiszijn met de kinderen.

Dagritmekaart kathleen amant                             Dagrimte minime.nl                   dagschemaLink: https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan

 

Wij vonden onze informatie op volgende websites: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/hou-werken-met-kinderen-pedagoge-geeft-tips/

https://www.minime.nl/artikelen/2428/dagschema-kinderen-corona

https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan

 

Thuiswerk uitleggen aan je kleuter

Thuiswerken is niet evident met kinderen in huis. Veel kleuters begrijpen ook niet zo goed waarom mama of papa soms geen tijd heeft voor hen ook al zijn ze thuis. Docente Giselinde Bracke van de Arteveldehogeschool legt uit aan jouw kind wat thuiswerk is.

 

Structuurkaarten 

“Structuur brengt rust voor een kind en ouder,” adviseert onderwijsondersteuner Wendy Peerlings. Klasse maakte daarom structuurkaarten om ouders te helpen de dag in te delen. Knip samen met je kind de structuurkaarten uit die tijdens deze coronacrisis in jullie gezin van toepassing zijn. Hang ze op in de juiste volgorde, op een centrale plaats in huis. Veel succes!