De Kraamkaravaan

De Kraamkaravaan

 


Wat doen we?

Doorheen haar werking streeft de Kraamkaravaan ernaar voor elk nieuw geboren kind de beste start mogelijk te maken. Het expertisecentrum legt hierbij de nadruk op een verbindende functie enerzijds en een ondersteunende rol anderzijds.

Beide aspecten worden benadrukt in de werking met professionelen en gezinnen.
De Kraamkaravaan faciliteert netwerken tussen professionele organisaties en helpt deze in stand te houden. Krachten bundelen kan leiden tot een meer gedragen benadering van ondersteuning tijdens de perinatale periode. Daarnaast neemt de Kraamkarvaan een ondersteunende functie op doorheen de uitwerking van specifieke, lokale projecten. Om die reden bieden we een vast aanbod dat lokaal kan toegepast worden. Daarnaast staat een aanpak op maat centraal, hierbij kijken we graag met lokale organisaties naar de specifieke noden om een perinataal aanbod te kunnen uitbouwen. We streven mee naar een optimale perinatale zorg. Hiervoor zetten we in op professionalisering van de kraamzorg, volgen we evoluties in het perinatale landschap op en trachten we een signaalfunctie op te nemen.

Voor wie zijn we er ? 

De Kraamkaravaan richt zich vooral op professionele organisaties. Voor gezinnen en ouders nemen we een informerende doorverwijsrol op.

 


Waar kan je ons bereiken?