Hulporganisaties ten tijde van corona

Hoe alle organisaties bereiken ten tijde van corona?

  • Algemene vragen rond corona 

0800 14 689 OF  info-coronavirus.be/nl/

  •  Ondersteuning voor iedereen:

1712: 'Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis.' Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet? Ook bereikbaar via chat en e-mail 1712.be

106: Tele-Onthaal. Je kan met Tele-Onthaal praten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Mensen bellen of chatten vaak over relatieproblemen, ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding, allerlei praktische problemen, ... Je kan bij Tele-Onthaal terecht met alles waar je je zorgen over maakt. Bel of chat met vrijwilligers, ook buiten kantooruren, via tele-onthaal.be

1813: Zelfmoordlijn. Indien je met zelfmoordgedachten zit, of bezorgd bent om iemand. Ook bereikbaar via chat en e-mail zelfmoord1813.be

  • Ondersteuning voor volwassenen:

0800 13 500: bij het CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk, kan je terecht met al je vragen rond welzijn. Zit je niet goed in je vel? Voel je je geïsoleerd of eenzaam en wil je een babbeltje slaan? Heb meer angsten dan normaal in deze tijden en weet je niet hoe daarmee om te gaan? Heb je het gevoel dat continu samen thuis zitten gevaarlijk ook bereikbaar via chat en e-mail caw.be/contacteer-ons/. (Ook voor dak- en thuislozen!)

  • Ondersteuning voor jongeren

102 - Awel: Luistert naar kinderen en jongeren. Bel, mail of chat awel.be

JAC: Voel je je niet goed in je vel? Slaat de verveling toe? Ergeren je ouders jou? Wil je liever zo weinig mogelijk thuis zijn? Vind je geen structuur? Contacteer JAC via chat, e-mail en telefoon 026 13 17 02 of op jac.be/contacteer-ons/.

CLBch@t: https://www.clbchat.be/  

Teleblok: https://www.teleblok.be/chat/chat-met-teleblok

078 050 037 Crisismeldpunt -18jarigen Vlaams-Brabant: Professionele aanmelders kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om consult te vragen bij een acute crisis.

Internetverbinding: Leerlingen die thuis geen internetverbinding hebben. De aanvragen voor logincodes kunnen enkel door officieel erkende instanties zoals scholen, OCMW's of jeugdoranisatie ingediend worden via hotspot.info@telenetgroup.be.

Financiële problemen: Moeilijkheden met het betalen van rekeningen? Neem contact op met je bank of sociaal assistent in het OCMW in je buurt.

  • Partners Huis van het Kind LWW

Gezinsbond Wichelen: Alle activiteiten zijn minstens t.e.m. 31 mei uitgesteld of geannuleerd. Wel steeds bereikbar via de website en de facebookpagina.

Gezinsbond Massemen-Westrem: Alle activiteiten zijn minstens t.e.m. 31 mei uitgesteld of geannuleerd. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via contact@gezinsbond.be of tel. 02 507 88 88.

Gezinsbond Wetteren: Alle activiteiten zijn minstens t.e.m. 31 mei uitgesteld of geannuleerd. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via contact@gezinsbond.be of tel. 02 507 88 88.

Jeugddienst Laarne: De vrijetijdsdiensten (sport, bib en jeugd en vrije tijd) zijn gesloten t.e.m. 19 april. Wel steeds beschikbaar via telefoon: 09 365 24 11 en mail jeugd.cultuur@laarne.be.

Jeugddienst Wichelen: Met vragen en opmerkingen kan je terecht bij het algemeen nummer van het Sociaal Huis Wichelen op 052 43 24 00. We zijn ook bereikbaar via mail vrijetijdsdienst@wichelen.be.

Jeugddienst Wetteren: Jeugddienst is gesloten. Wel bereikbaar via mail jeugddienst@wetteren.be en telefonisch op 09 369 00 50. Al de evenementen zijn geannuleerd. We zetten in op sociale media door speeltips en dergelijke te delen.

Cc Nova: Gesloten t.e.m. 19 april en alle publieksactiviteiten worden opgeschort t.e.m. 19 april en al onze eigen activiteiten worden geannuleerd t.e.m. 3 mei. Wel steeds bereikbaar via mail op cc.nova@wetteren.be. Met vragen kan je terecht bij het centrale onthaal van de gemeente Wetteren 09 369 00 50, dit elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

Drugpunt: Steeds bereikbaar via mail, telefonisch of via beeldbellen. Indien u vragen heeft over eigen middelengebruik (ook gamen of gokken) of dat van iemand uit uw omgeving, kan u ons steeds bereiken op kristel.mathy@dekiem.be of christophe.vanhuyse@drugpunt.be of bel naar 0476 97 09 58 of 0473 65 65 95. Gesprekken zijn steeds vertrouwelijk en gratis. Meer info over onze dienst vind je op onze website.

CAR De Schakel: We blijven 'open', wel zijn de contactmomenten tot minstens 5 april geannuleerd. We werken nu telefonisch, via mail, videochat, ... Elke werkdag bereikbaar via mail. Telefonisch bereikbaar op maandagnamiddag van 13u tot 17u en op donderdagvoormiddag van 8u30 tot 12u30. Op www.ascendere.be/corona en www.ascendere.be/corona-blog kan je alle mailadressen en meer informatie terugvinden.

Bibliotheek Wetteren: Al onze bibliotheken (Markt, Overbeke en Massemen) zijn gesloten t.e.m. 19 april. De bibliotheek start met een afhaaldienst op afspraak. Vanaf 3 april kan je online materialen aanvragen. Alle info staat op onze website. Met vragen kan je terecht bij het centrale onthaal van de gemeente Wetteren 09 369 00 50, dit elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

CKG 't Kinderkasteeltje: Het CKG is nog open, maar enkel beschikbaar via telefoon, per mail of via het contactformulier op onze website. Wat onze rechstreeks toegankelijke begeleidingen betreft (mobiele begeleiding, buidelbegeleiding, amberbegeleiding), kan er nog steeds aangemeld worden via het aanmelingsformulier op de website. Voor de 'Gezinsgerichte begeleiding met kortdurend verblijf voor jonge kinderen', kaderend binnen het provinciaal zorggarantieplan voor jonge kinderen, kan er ook in tijden van Corona nog telefonisch aangemeld worden.

FONS: Al onze fysieke afspraken zijn geannuleerd. We blijven wel nog vlot bereikbaar vai 078 79 00 07, welkom@fons.be en het contactformulier. Alle info omtrent betaling via circulaire cheque vind je op onze website.

 

Vzw Homaar: Alle weektrajecten en activiteiten op woensdagna

midadg zijn voorlopig stop gezet. We blijven wel telefonisch 0470 56 10 02 en via e-mail nathalie@homaar.be beschikbaar. Voor de jongeren die we reeds te gast hadden of binnenkort zouden begeleiden, is er de mogelijkheid om te (video)chatten als daar nood aan zou zijn via Whereby.

CAW & JAC: CAW en JAC blijven telefonisch en digitaal bereikbaar. Tel CAW 08 13 500, Tel JAC 0473 83 56 73. Via e-mail op onthaal.adw@cawoostvlaanderen.be of jac.adw@cawoostvlaanderen.be. Via chat van 11u tot 20u, inloggen via de website van CAW of JAC.

Habbekrats De Loft: De loft blijft gesloten tot na de paasvakantie, maar ze blijven actief! Ze gaan voor online uitdagingen, vorminge, groepsgesprekken, facetime, ... 
Contact via e-mail wetteren@habbekrats.be.

Kind & Gezin: Vanaf woensdag 1 april start Kind en Gezin opnieuw met vaccineren en met de opvolging van pasgeboren baby's. Andere, minder dringende consulten en afspraken stellen we nog even uit. Onze lokale medewerkers contacteren alle ouders voor een (nieuwe) afspraak. Je hoeft dus niet zelf contact op te nemen.

't Ensemble: Gesloten tot voorlopig 18 april. Kledij binnen brengen is momenteel ook niet mogelijk.

't Deelpunt: Gesloten tot 18 april. Voor dringende hulp aan gezinnen die recht hebben op voedselpakketten en waar de nood het hoogst is gelieve u te wenden tot het Sociaal Huis Wetteren op het algemeen nummer 09 365 73 73 of via e-mail info@sociaalhuis.wetteren.be

CGG De Drie Stromen: We blijven open. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren op 052 21 36 95. Hulpverlening wordt d.m.v. telefonische gesprekken of online videogesprekken geboden.