CKG 't Kinderkasteeltje

Kan je de opvoeding voor je kind soms écht niet meer aan?

 

Wat doen we?

vzw ’t kinderkasteeltje is  een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

 Voor wie werken we:

  • gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar: zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen

 

  • in al hun diversiteit ongeacht afkomst of geloofsovertuiging

 

  • die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen

 

  • en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?


Waar kan je ons bereiken?